GDPR

Ochrana osobních údajů

Informace od 25. 5. 2018

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR) tímto informujeme, jako správce osobních údajů, o zpracování osobních údajů uživatelů našeho programového vybavení.

Osobní údaje našich uživatelů získáváme při registraci ke stahování našich produktů na našich webových stránkách. Dokončením registrace uživatel dává souhlas se zpracováním osobních údajů. Tyto osobní údaje může uživatel aktualizovat nebo může zrušit účet po přihlášení v sekci Upravit profil. Pokud se 3 roky uživatel nepřihlásí k účtu, budou jeho osobní údaje vymazány a účet zrušen.

Při zrušení účtu uživatelem budou též osobní údaje automaticky vymazány z databáze pro stahování produktů.

Osobní údaje dále získáváme a zpracováváme na základě právního důvodu plnění smlouvy za účelem poskytnutí programového vybavení a služeb s tím spojených a na základě právního důvodu oprávněného zájmu za účelem pozvánky na konferenci Setkání uživatelů, zasílání novinek, příp. zaslání novoročního přání atp.

Zpracování provádíme max. v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa, ev. rodné číslo, číslo bankovního účtu, e-mailová adresa, telefonní číslo, a to v každém konkrétním případě dle potřeby, která je nutná pro výše uvedené účely.

Osobní údaje poskytujeme pouze externí účetní v rozsahu a míře nutné k plnění našich zákonných daňových povinností.

Osobní údaje uchováváme 3 roky po ukončení smluvního vztahu a po zákonnou dobu pro uchování účetních dokladů.

Subjekty osobních údajů mají právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování a dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.