KOKEŠ

 Systém KOKEŠ je určen pro běžné geodetické práce a pro tvorbu a údržbu mapových děl

Podporuje:

  • zpracování měření z terénu
  • geodetické a konstrukční výpočty
  • automatickou tvorbu výkresů dle kódů
  • vyrovnání polohových a výškových sítí
  • a další

Obsahuje ucelenou linku na zpracování geometrických plánů včetně plné podpory služeb WSGP

Automaticky generuje formuláře pro vytyčení nebo upřesnění hranic

Umožňuje zpracovat místopisy bodového pole

Součástí jsou:

  • podrobné kontroly tvořených nebo přebíraných dat
  • základní topologické a kartografické funkce
  • např. pro kartogramy a kardiogramy
  • a další

Systém může být rozšířen doplňkovými moduly:

Nadstavba pro výpočet geometrického plánu a sestavení výsledků
do požadovaných formulářů: Výpočet výměr parcel (dílů), Výkaz výměr
podle KN, Výkaz údajů o BPEJ, Popisové pole GP a ZPMZ, Žádost o
potvrzení GP. Zadané údaje parcel se automaticky převezmou při exportu
změnových vět do VFK nebo při odevzdání GP pomocí WSGP.

Nadstavba pro vyrovnání lokálních geodetických sítí (rovinných i
výškových) včetně výpočtu přibližných souřadnic a grafické analýzy chyb.

DGNIN – nadstavba pro import výkesu ve formátu DGN

DXFIN – nadstavba pro import výkresu formátu DXF

DGNOUT – nadstavba pro uložení nebo export výkresů ve formátu DGN

DXFOUT – nadstavba pro uložení nebo export výkresů ve formátech DXF a DWG

Pro více informací nebo objednávku kontaktujte naše obchodní oddělení nebo použijte kontaktní formulář.