Licenční klíče

1. Softwarový klíč (SW-key)

Licenční klíč je uložen v registrech OS Windows. Je vázán na konkrétní počítač/server, na jiné počítače/servery je nepřenosný. Je používán od verze 10 produktů KOKEŠ, MISYS, PROLAND.

Licenční klíč je uložen v registrech OS Windows. Je vázán na konkrétní počítač/server, na jiné počítače/servery je nepřenosný.

2. Flash klíč (Flash-key)

Licenční klíč je uložen na speciálním flash disku. Je přenosný, není vázán na konkrétní počítač/server. Je používán od verze 10 produktů KOKEŠ, MISYS, PROLAND.

Licenční klíč je uložen na speciálním flash disku. Je určen jak pro lokální tak i pro síťové verze našich programů.

Výhody licencování pomocí flash klíče:

 • Není nutná instalace speciálních ovladačů.
 • Splňuje specifikaci USB MASS Storage.
 • Klíč je přenositelný mezi počítači i mezi různými operačními systémy.
 • Pracuje na operačním systému WINDOWS 8.1 (podpora končí 10.1.2023), 10 a 11
 • Na disku je k dispozici volná kapacita pro uložení vašich souborů (min 4 GB dle typu klíče).
 • Obsahuje instalační soubory aplikací.
 • Klíč je kompatibilní se softwarovým licenčním klíčem. Na jednom počítači lze tak použít dvě rozdílné licence.
 • Oceníte jeho malé rozměry.
 • Změna licence – upgrade lze realizovat elektronicky (e-mailem).

Tip: Na flash licenčním klíči může být nainstalován program včetně datového adresáře. Budete mít tak kdekoli k dispozici portable verzi našich aplikací včetně datových projektů.

Poznámka: Tento klíč není kompatibilní s verzí 10 a nižšími našich aplikací.

Jak instalovat lokální verzi aplikací 

 1. V sekci Download si stáhněte instalační soubor aktuální verze příslušné aplikace (do sekce Download je nutné se zaregistrovat/přihlásit) Je označen jako „softwarový klíč, flash klíč“.
 2. Stažený instalační soubor rozbalte do libovolného adresáře a spusťte instalaci („Disk_001Setup.exe“).
 3. Instalací vás provede instalační průvodce.
 4. V nabídce Start se objeví požadované aplikace.

Poznámka: Pokud použijete na svém počítači zároveň Softwarový i Flash klíč má přednost licence načtená z Flash klíče.

Používáte-li licenci na flash klíči, pak v případě upgrade na novou verzi našich produktů obdržíte v příloze mailu komprimovaný soubor s názvem GEPRO.ZIP. Jak s ním naložit?
 1. Komprimovaný soubor GEPRO.ZIP rozbalte na disk počítače až poté kopírujte na flash. Obsahuje pouze skrytý soubor GEPRO.LICENCE s licencí na novou verzi.
 2. Souborem GEPRO.LICENCE přepište starý soubor GEPRO.LICENCE na klíči. Flash klíč rozhodně neformátujte, pak byste nemohli spustit aplikaci KOKEŠ (nebo jinou), flash klíč byste museli vrátit poštou a vyměnit za jiný.
 3. Nyní můžete nainstalovat a používat novou verzi našich produktů.

3. Síťová verze aplikací (SW-key i Flash-key)

Instalace síťové verze aplikací (SW-key, Flash-key)

Tento postup je určen pro síťové instalace se softwarovým nebo flash klíčem. Postup získání síťového softwarového klíče je shodný s postupem získání lokálního klíče a je popsán v předchozích kapitolách.

Instalace se skládá ze dvou kroků:

 1. instalace licenčního serveru
 2. instalace aplikací na jednotlivých počítačích
 1. Instalace licenčního serveru MISYS-WEB

  1. V sekci Download si stáhněte aktuální instalační soubor licenčního serveru MISYS-WEB (do sekce Download je nutné se zaregistrovat/přihlásit). Je označen jako „softwarový klíč, flash klíč“.
  2. Stažený instalační soubor „HaspWebxx.xx_SW.zip“ (kde xx.xx je označení verze, např. HaspWeb11.73_SW.zip) rozbalte do libovolného adresáře a spusťte instalaci („Disk_001Setup.exe“).
  3. Instalací vás provede instalační průvodce.
  4. V nabídce Start se objeví aplikace MISYS-WEB služby.
  5. Spusťte tuto aplikaci, která umožňuje přidat funkci licenčního serveru do služeb operačního systému. V případě vyššího zabezpečení operačního systému je nutné spouštět konfigurační nástroj „MISYS-WEB služby“ přes kontextové menu „Spustit jako administrátor“.
  6. Nastavte tyto položky:
   • [bind:]port – číslo portu, na kterém licenční server bude spuštěn (doporučujeme port 8020)
   • exe – cesta k souboru „wwwkokes.exe“
   • ini – cesta k souboru „wwwkey.ini“
   • ref – je bez vyplněné hodnoty
  7. Tlačítkem Přidat vytvoříte novou službu Licenčního serveru. Např. MISYS web na portu 8020
  8. Funkcí Spustit nastartujete licenční server jako systémovou službu.
Ukázka možného nastavení služby

 

Poznámky:    

 • Jestliže je operační systém chráněn firewallem, je nutné povolit přístup z pracovních stanic lokální sítě na spuštěný port.
 • Funkce „Test“ umožňuje spustit licenční server v testovacím režimu, ve kterém můžete sledovat informace o spuštění služby, číslu licenčního klíče, počtu licencí a logování jednotlivých činností.
 • Pokud použijete na serveru zároveň Softwarový i Flash klíč má přednost licence načtená z Flash klíče.

        2. Instalace aplikací na jednotlivých počítačích

  1. Instalace síťových verzí aplikací se shoduje s instalacemi lokálních verzí se softwarovým nebo flash klíčem a je popsána v příslušných článcích.
  2. K propojení lokální nainstalované aplikace s licenčním serverem MISYS-WEB dochází přes konfigurační soubor „HARDLOCK.INI“ Tento soubor je obsažen v programovém adresáři a jsou v něm tyto řádky:
   [system]
   dis_loc_key=0
   ls_addr=http://server:port/OUT/TXT/KEY
   1. Tento soubor zeditujte např. v programu Poznámkový blok tak, že v klíči „ls_addr=http://server:port/OUT/TXT/KEY“ nastavte IP adresu nebo jméno serveru a příslušný port pod kterým jste službu spustili.
   2. Další možností nastavení vazby na licenční server je doplnění údaje „ls_addr=http://server:port/OUT/TXT/KEY“ do příslušného inicializačního souboru jako je WKOKES32.INI pro aplikaci KOKEŠ nebo IS.INI pro aplikaci MISYS. Tento údaj se zapisuje do sekce [system]. Do verze programů 11.70 byla tato možnou jedinou podporovanou. Nastavení v INI souboru má přednost před nastavením ve souboru „HARDLOCK.INI.

   Poznámky:    

   • Řetězec „/OUT/TXT/KEY“ je nutné zapsat velkými písmeny.
   • Klíčem  „dis_loc_key=1“ můžete zamezit načítání lokální licence a to v případě, že máte současně nainstalován i druhý, lokální softwarový nebo flash klíč.
   •  V menu našich programů je v položce O aplikaci vidět číslo načteného klíče např. „Licence: 123456“

Statistiky licenčního serveru

Činnost licenčního serveru je logována a umožňuje administrátorům zobrazovat statistiky přístupů.

Server je obvykle spuštěn na dvou portech. Na jednom poskytuje licence lokálním aplikacím MISYS a na druhém poskytuje statistické informace získávané logováním. První port pro poskytování licencí odpovídá nastavení v Správě služeb MISYS-WEB (obvykle 8020). Druhý port statistiky je obvykle spuštěn na portu 8021.

Před prvním spuštění statistik je nutné nastavit příslušná oprávnění dle následujícího postupu:

 1. V Internetovém prohlížeči libovolného počítače v síti zadejte adresu s portem statistiky (obvykle 8021)  http://server:8021/ADDUSER např.: http://192.168.1.1:8021/ADDUSER (řetězec ADDUSER zadat velkými písmeny).  
 2. Přihlaste se pod jménem „admin“ bez hesla
 3. Zadejte nové heslo a povolte všechna oprávnění. Nastavení potvrďte tlačítkem Přidat/Upravit
  Správa uživatelů MISYS-WEB
  1. Statistiky spustíte v Internetovém prohlížeči na adrese http://server:8021/STAT např.: http://192.168.1.1:8021/STAT (řetězec STAT je nutno zadat velkými písmeny).
  2. Volbou „využití licencí“ v menu statistik (levý sloupec) se zobrazí aktuální využití licencí.
   Aktuální využití licencí

 

Poznámka: Číslo portu, na kterém jsou přístupné statistiky je defaultně nastaveno na hodnotu 8021. Jak tento port změnit se dozvíte v nápovědě licenčního serveru

4. Internetový klíč

Licenční klíč je uložen na licenčním serveru společnosti GEPRO na internetu. Není vázán na konkrétní počítač a vyžaduje připojení k internetu. Je používán od verze 15 produktů KOKEŠ, MISYS, PROLAND.

Po spuštění produktu (KOKEŠ, MISYS, PROLAND) se otevře dialogové okno, které vás vyzve k vložení unikátního licenčního UID, který jste obdrželi po zaplacení licence. Zadaný UID poté potvrďte tlačítkem Registrovat.

5. Hardwarový klíč (pouze do verze 14)

Licenční  hardwarový klíč od společnosti Thales Group je přenosný, není vázán na konkrétní počítač/server. Vyžaduje instalaci vždy aktuálních ovladačů tohoto hardwaru. Byl používán do verze 14 produktů KOKEŠ, MISYS, PROLAND.

K našim aplikacím dodáváme tyto typy USB klíčů: HASP4, HASP HL.

Důležité upozornění pro uživatele USB klíčů: Klíč do USB portu vložte až po instalaci ovladače (tedy po ukončení instalace software) .

Na stránkách výrobce jsou ke stažení nejpoužívanější ovladače klíčů. Jsou k dispozici jako grafický instalátor s průvodcem „Windows GUI“ nebo jako instalátor z příkazové řádky „Command Line“. Ovladače s označením „Run-time“ instalují mimo ovladače i službu správy lokálních licencí „Sentinel Local License Manager“ díky které si můžete na adrese ve svém počítači http://localhost:1947/ zjistit další informace o instalovaných klíčích.

 

Nové run-time ovladače jsou ke stažení i zde (aktualizace 24.7.2020):

Grafický instalátorverze 8.11setup_8_11.zip20.6 MB
Instalátor z příkazové řádkyverze 8.11Setup_cmd_8.11.zip19.7 MB

Starší verze ovladačů lze také stáhnout zde:

Grafický instalátorverze 7.81setup7.81.zip16.8 MB
Instalátor z příkazové řádkyverze 7.81Setup_cmd7.81.zip16.1 MB
Grafický instalátorverze 7.66setup7.66.zip19.2 MB
Instalátor z příkazové řádkyverze 7.66Setup_cmd7.66.zip18.1 MB
Grafický instalátorverze 7.41setup741.zip15.5 MB
Instalátor z příkazové řádkyverze 7.41Haspdinst741.zip14.7 MB
Grafický instalátorverze 5.41haspdinst541.zip7.5 MB
Grafický instalátorverze 4.102hdd32.zip5.0 MB
Instalátor z příkazové řádkyverze 4.116hinst4116.zip4.57 MB
Instalátor z příkazové řádkyverze 4.99hinst499.zip4.1 MB

Pro uživatele nového ovladače HW klíče (zde vystaveného ke stáhnutí) máme připravenu následující pomůcku. Aladdin DiagnostiX zobrazuje řadu významných informací o vašem systému, hardwarovém klíči a ovladači. Tyto informace Vám mohou pomoci nejen při řešení problémů, s nimiž se při používání chráněné aplikace můžete setkat.