Obchodní podmínky

Programové vybavení

·         Při povýšení (upgrade) jednotlivých produktů na aktuální verzi je účtováno 20 % z ceny produktu za každou celočíselnou verzi.

·         Příklad : Za povýšení např. z verze 13 na verzi 14 je platba 20 % ze základní ceny, v případě verze 12 bude činit 40 %, v případě verze 11 pak 60 % atd..

Technická podpora

·         Podpora nebude poskytována uživatelům verzí starších než 2 roky.

·         Podpora uživatelů bez předplatného nebo pronájmu bude zpoplatněna hodinovou sazbou.

Předplatné GEPRO na produkty KOKEŠ a PROLAND  

·         Cena služby je 10% ze základní ceny programového vybavení ročně.

·         V této ceně je zahrnuto:

o   Právo používat vždy nejaktuálnější verze programového vybavení.

o   Právo využívat technickou podporu bezplatně.

o   Právo používat bezplatně modul DGNOUT.

o   Sleva na Setkání uživatelů GEPRO & ATLAS ve výši 10 % z vložného.

o   Nabídka platí pro vlastníky aktuálních licencí.

·         Poznámka: Licence lze používat i po případném ukončení služby Předplatné GEPRO.

Pronájem GEPRO

·         Cena služby je 25% ze základní ceny programového vybavení ročně.

·         V této službě je zahrnuta:

o   Časově omezená licence platící po dobu trvání pronájmu.

o   Sleva na Setkání uživatelů GEPRO & ATLAS ve výši 10 % z vložného.

o   Přístup k aktuálním verzím a bezplatné technické podpoře po celou dobu pronájmu.

·         Poznámka: Po ukončení služby Pronájem GEPRO licence nelze používat.

Důvody těchto změn:

·         Poskytování kvalitních služeb včetně technické podpory.

·         Používání aktuálních verzí programového vybavení vede k zefektivnění práce uživatelů i činnosti technické podpory.

 

 

Aktuální k datu: 21.3.2018