PASPORTY

Pasport je programová nadstavba systému MISYS, Geoportálu GEPRO Premium, resp. MISYS-WEB. Slouží zejména ke shromažďování údajů o různých objektech, nacházejících se v zájmovém území. Je vítaným pomocníkem při správě majetku, péči o městskou zeleň, při krizovém řízení a územním plánování.

Technicky je pasportní evidence jako jeden z modulů systému MISYS propojením GIS s relační databází.Je navržena podle obecných zásad GIS. Atributy i geometrie objektů pasportů jsou uloženy v databázi.

Mezi pasportem a grafikou existuje oboustranné propojení. Je-li předmět pasportu zobrazen v grafice, stává se součástí tzv. aktivní mapy.

Výhody užívání pasportů pak plynou zejména ze spojení s dalšími možnými a dostupnými druhy evidencí; ať už veřejnými či soukromými.

Systém MISYS umožňuje aktivaci více pasportů současně, přičemž možnost pracovat vždy s konkrétními daty té které evidence je zachovaná, jelikož systém sám rozpozná, jaká data chce uživatel používat.

Dostupné funkce pasportu

 • evidence zájmových objektů
 • prezentace objektů v mapě
 • informace o objektech jejich identifikací v mapě
 • připojení dokumentů, obrázků a operací k evidovaným zájmovým objektům
 • uživatelské reporty nad evidovanými objekty
 • otevřený formát XML
 • export ze seznamu objektů

Pasport ulic

Varianty

GEPRO nabízí pasporty jak v desktopové tak i ve webové instalaci, tedy jsou dostupné  pro MISYS i pro Geoportál GEPRO Premium, resp. MISYS-WEB.

Přehled pasportů

PASPORTY – základní doplňkové moduly pro systémy MISYS, MISYS-WEB a Geoportál GEPRO

 • HLÁŠENÍ ZÁVAD
 • HŘBITOVŮ
 • INVENTARIZACE POZEMKŮ
 • KOMUNIKACÍ – vpusti, odvodnění, svislé a vodorovné dopravní značení, mosty, opěrné prvky, schodiště
 • MOBILIÁŘE
 • NÁJEMNÍCH SMLUV
 • STUDNÍ
 • SUBJEKTŮ
 • SVOZU ODPADU
 • ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ – evidence a výdej dat
 • VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – rozvaděče, svítidla, kabely
 • VODOVODŮ A KANALIZACÍ
 • ZELENĚ – dřeviny, pokos trávy, odpadkové koše

PASPORTY – další doplňkové moduly pro systém MISYS

 • BUDOV
 • DOKUMENTACE
 • LOKALIZACE – RÚIAN, evidence čísel popisných a orientačních
 • OPTICKÝCH SÍTÍ
 • PAMÁTEK
 • REKLAM
 • ÚZEMNÍHO PLÁNU
 • ÚDRŽBY PLOCH
 • VĚCNÝCH BŘEMEN
 • VÝKOPOVÝCH PRACÍ
 • ZÁBORŮ

 

Pro další informace týkající se pasportů kontaktujte Obchodní oddělení.