Nové verze 16.14

Připravili jsme pro vás nové verze 16.14 našich produktů. Stahovat je můžete z obvyklého umístění na našem download serveru.


KOKEŠ

Práce s daty

 • Opraveno zobrazování rastrů typu GeoTIFF a 3D TIFF v jiném než souřadnicovém systému.
 • Funkce Export REF: podpora exportu WMS vložených jako celek do stromu témat.
 • Informace do atributu: opraveno zpracování výkresů se složeným prvkem "šrafování plochy".
 • Technologie tvorby DTM_DMVS_1_421: doplněny značky definičních bodů ploch základní prostorové situace a symboly pro liniové prvky sítí technické infrastruktury.

Geodetické funkce

 • Popis vrstevnic: opraveno umísťování popisu na koncový úsek vrstevnice.
 • Rozpuštění složených prvků: doplněn prvek "popis vrstevnic".
 • Rušení prvků: doplněna možnost rušit "popis vrstevnic".

Geometrické plány

 • Založení zakázky GP: opraven převod popisu bodů BP do měřického náčrtu.
 • Popis bodu číslem: pro škrtnutý popis lze variantně škrtat i existující symbol na bodě popisu.
 • Formulář SS: opravena chyba, kdy se body bodových polí načítaly omylem jako nové a ne původní.
 • Technologie tvorby GP23: doplněny opěrná zeď a obecný popis náčrtu hnědou barvou.

MISYS

Katastr

 • Opraven výpis vlastníků u přídatného spoluvlastnictví (týká se např. Výpisu listu vlastnictví nebo Informace o parcelách).

PROLAND

 • Seznam vlastníků pro zjišťování hranic: doplněna podpora přídatného spoluvlastnictví
 • Kontroly dat - PÚ-návrh II: kontrola přiměřenosti cen u vybraných břemen.
 • Návrh nové parcelace - tisk snímků: opraveno použití výstupního adresáře pro PDF soubory a pamatování zadaných doplňovacích textů.
nahoru