Konference GEPRO & ATLAS 2023

29. ročník konference

20. a 21. září 2023 | Praha, hotel Olšanka

Jménem společností GEPRO a ATLAS, ve spolupráci se společností EuroGV, vás srdečně zveme na 29. ročník konference Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO a ATLAS, který se bude konat ve dnech 20. a 21. září 2023 v hotelu Olšanka v Praze.

Tato událost představuje jedinečnou příležitost pro profesionály z oblasti GIS a BIM systémů, geodézie a příbuzných disciplín setkat se, sdílet své poznatky a diskutovat o nejnovějších trendech a inovacích v těchto oblastech.

Na konferenci se standardně schází více než 300 účastníků z různých oblastí veřejného sektoru, průmyslu, stavebnictví a akademické sféry, kteří se zajímají o využití těchto moderních technologií pro zlepšování pracovních procesů a rozhodování. Během dvou dnů se budeme věnovat různým tematickým okruhům, včetně:

  • GIS technologie a nástroje: MISYS a Geoportál GEPRO
  • BIM a IoT: MISYS-SPRÁVA BUDOV
  • Kybernetická bezpečnost
  • Geodézie, katastr nemovitostí a pozemkové úpravy
  • Digitální technická mapa ČR
  • DMT, hydrologie a eroze

Registrace a poplatky

Registrační poplatek zahrnuje vstup na konferenci, občerstvení v průběhu konference, obědy a vstup na společenský večer. Registrační poplatek nezahrnuje ubytování a dopravu. K registraci využijte online formulář.

  • Zvýhodněný poplatek - 3500 Kč bez DPH, pro registraci do 8. 9. 2023
  • Standardní poplatek - 4000 Kč bez DPH, pro registrace od 9. 9. 2023

Slevy

Uživatelé produktů a služeb pořádajících společností, kteří platí každoroční paušální platbu za software, data a podporu na základě smlouvy o dílo, mohou uplatnit slevu ve výši 10 %.

Ubytování

Pro zajištění ubytování za zvýhodněnou cenu kontaktujte přímo hotel Olšanka na e-mailové adrese rezervace@hotelolsanka.cz s označením "GEPRO". Cena ubytování není zahrnuta v registračním poplatku a účastníci konference si jej zajišťují samostatně.

Organizace

Konferenci GEPRO a ATLAS 2023 organizačně zastřešuje společnost POINTER, dceřiná firma společností GEPRO a ATLAS.

Těšíme se na setkání s vámi na naší nadcházející konferenci a věříme, že tato událost přinese nové poznatky, inspiraci a příležitosti pro vás i vaši organizaci.

S přátelským pozdravem,

Marek Knězů,

jednatel společnosti GEPRO