První den 20.09.2023
KONGRESOVÝ SÁL 10:00 – 12:30 Hlavní přednášky dne moderuje Marek Knězů
Marek Knězů, Martin Volný, Pavel Holubec Zahájení Setkání
Martin Vrba (SPÚ) Novinky v oblasti pozemkových úprav
Roman Vodný (MMR ČR) Novinky z oblasti územního plánování
Jiří Čtyroký (IPR Praha) DTM ČR a problematika zeleně
Ladislav Jasenovský DTM ČR a zeleň: standardizace, pasportizace, vlastnictví
Petr Dvořáček (ZÚ) Otevřená data Zeměměřického úřadu
Josef Brožek (GEPRO) Kybernetická bezpečnost
Vojtěch Zvěřina (GEPRO) Vývoj ve firmě GEPRO v kostce
SALÓNEK OSTRAVA 10:30 – 12:30 Seminář ATLAS
Martin Volný, Pavel Staněk Workshop liniových nadstaveb sw ATLAS DMT
Petr Křížek, Miroslav Šoul Konzultace
Rady a tipy
RESTAURACE  12:30 – 14:00 OBĚD
KONGRESOVÝ SÁL 14:00 – 15:45 GEOINFORMAČNÍ SYSTÉMY I moderuje Milan Černohorský
Jan Procházka (GEPRO) Novinky systému MISYS verze 16
Radoslav Matyšek (GEPRO) Geoportál GEPRO verze 16
Tomáš Mandys (GEPRO) Novinky v pasportech
V. Zvěřina (GEPRO), O. Váňa (3gon Positioning) Na pasporty Geoportálu s tabletem a GPS
Ivana Havlíková (VITA software) Stav příprav IS pro úřady územ.plánování a stav.úřady
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 14:00 – 15:45 POZEMKOVÉ ÚPRAVY A PROJEKTOVÁNÍ moderuje Zdeněk Zimmermann
Michal Votoček (GEPRO) Novinky systému PROLAND verze 16
Pavel Doubek (ČÚZK) Obnova operátu na podkladě pozemkových úprav
Michaela Hořáková (GEPRO) PROLAND a vlastnické celky
Josef Krása (ČVUT Praha) Nová metodika protierozní ochrany
Petr Křížek (ATLAS) ATLAS: Eroze a Hydrologie
SÁL PRAHA 14:00-15:45 INFORMAČNÍ MODELOVÁNÍ STAVEB A SPRÁVA BUDOV I moderuje Karel Vach
Ladislav Jasenovský (Magistrát hl.m. Prahy) Úvod do BIM a datové standardizace
Filip Žežulka (MPO ČR) Metodika informačního modelování staveb a připravovaná řešení
Petra Smíšková (EuroGV) MISYS-SPRÁVA BUDOV – integrace BIM a IoT
Pavel Holubec (EuroGV) Facility management, pasportizace a BIM (vytváříme CAFM)
Anna Blaháková (EuroGV) Technologie a revize
Jan Hamaďák (MZ ČR) Praktické ukázky využití MISYS-SPRÁVA BUDOV na Ministerstvu zdravotnictví ČR
Martin Ptáček (ÚMČ Praha 5) Využití MISYS-SPRÁVA BUDOV na odd. provozně technické správy budov Úřadu městské části Praha 5
SALÓNEK OSTRAVA 14:00 – 15:45 Seminář ATLAS
Martin Volný, Pavel Staněk Workshop liniových nadstaveb sw ATLAS DMT
Petr Křížek, Miroslav Šoul Konzultace
Rady a tipy
 PŘEDSÁLÍ 15:45 – 16:15 OBČERSTVENÍ
KONGRESOVÝ SÁL 16:15 – 18:00 GEOINFORMAČNÍ SYSTÉMY II (Pasporty, BIM, …) moderuje Pavel Čabák
Petr Souček (ČÚZK) S účelovými územními prvky na věčné časy
David Legner (ČÚZK) Novinky v poskytování dat a služeb ČÚZK
Kateřina Vrbová (MMR ČR) Aktuální vývoj projektů v oblasti digitalizace ÚP
Petra Smíšková (EuroGV) BIM
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 16:15 – 18:00 GEODÉZIE A DTM ČR moderuje Tomáš Mandys
Zdeněk Zimmermann (GEPRO) Novinky KOKEŠ
Jiří Formánek (ČÚZK) První měsíce provozu IS DMVS – platformy DTM krajů
V. Zvěřina (GEPRO), O. Váňa (3gon Positioning) Využití DMR 5G v předprojektové fázi
Jana Pressová (ZÚ) Využití sw ATLAS v ZÚ
Miroslav Šoul (ATLAS) Výškopisná data ZABAGED® v sw ATLAS
SÁL PRAHA 16:15-18:00 INFORMAČNÍ MODELOVÁNÍ STAVEB A SPRÁVA BUDOV II moderuje Karel Vach
Petr Vaněk (Odborná rada pro BIM z.s.) Digitální dvojče stavby / budovy
Jaroslav Pollert (ČVUT Praha) Internet věcí – nový fenomén v informatice
Roman Vokál (GEPRO) MISYS-SPRÁVA BUDOV ve webovém prostředí
Tomáš Bělohradský (EuroGV) Tvorba BIM modelu
Anna Blaháková (EuroGV) MISYS-SPRÁVA BUDOV – praktické ukázky (založení projektu, načtení dat…)
Karel Vach ml. (EuroGV) Hodnocení a interpretace reálných dat z čidel a senzorů
Jiří Lechner (VÚGTK) Hydrostatická nivelace v MISYS-SPRÁVA BUDOV
SALÓNEK OSTRAVA 16:15 – 18:00 Seminář ATLAS
Martin Volný, Pavel Staněk Workshop liniových nadstaveb sw ATLAS DMT
Petr Křížek, Miroslav Šoul Konzultace
Rady a tipy
RESTAURACE 19:00 – 23:30 SPOLEČENSKÝ VEČER
Druhý den 21.09.2023
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 9:00 – 10:30 WORKSHOP MISYS a Geoportál GEPRO I
Jiří Koleňák Inventarizace majetku
Karel Houf Pasporty a DTM ČR
Pavel Čabák Třetí rozměr a DTM ČR
Jan Procházka, Petra Pechanová, Tomáš Mandys
VÝSTAVNÍ SÁL 9:00 – 10:30 WORKSHOP KOKEŠ I
Jan Jurka, Zdeněk Zimmermann Zpracování geometrických plánů + rozšíření webových služeb  GP
Novinky, vylepšení, diskuse
SÁL PRAHA 9:00 – 10:30 WORKSHOP DTM I
Ladislav Jasenovský Editorství – Zákonná povinnost vlastníků věcí
Evidence majetku
Věci, které nepodléhají zápisu do KN
DTM, DSPS, Editorství
SALÓNEK PLZEŇ 9:00 – 10:30 WORKSHOP PROLAND I
Michal Votoček Převody jiných právních vztahů
Michaela Hořáková Kontroly dat
Petr Hrubant
SALÓNEK OSTRAVA 9:00 – 10:30 WORKSHOP ATLAS I
Martin Volný, Jakub Šimek Workshop liniových nadstaveb sw ATLAS DMT
Petr Křížek, Miroslav Šoul Konzultace
Rady a tipy
PŘEDSÁLÍ 10:30 – 11:00 OBČERSTVENÍ
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL  11:00 – 12:30 WORKSHOP MISYS a Geoportál GEPRO II
Radoslav Matyšek Geoportál – novinky
Karolína Bolardtová Pasporty podrobněji – ukázky z praxe
Jiří Koleňák Pasporty podrobněji – nájemní smlouvy
Milan Černohorský Přednosti internetového licencování
Jan Procházka, Karel Houf, Tomáš Mandys
VÝSTAVNÍ SÁL 11:00 – 12:30 WORKSHOP KOKEŠ II
Pavel Bozděch (3gon Positioning) Ruční skener a tvorba digitální mapy
Zdeněk Lapáček Převody dat
Jan Jurka, Zdeněk Zimmermann Novinky, konzultace, poradenství
SÁL PRAHA 11:00 – 12:30 WORKSHOP DTM II
Ladislav Jasenovský, Petr Doubrava Editorství v užším a širším pojetí
Zákonný rámec
Kdo musí mít editora, co by měl editor znát?
Softwarová podpora pro editorství
Cesta od CAD přes GIS k BIM
SALÓNEK PLZEŇ 11:00 – 12:30 WORKSHOP PROLAND II
Michal Votoček Vlastnické celky
Michaela Hořáková Plán společných zařízení
Petr Hrubant
SALÓNEK OSTRAVA 11:00 – 12:30 WORKSHOP ATLAS II
Martin Volný, Jakub Šimek Workshop liniových nadstaveb sw ATLAS DMT
Petr Křížek, Miroslav Šoul Konzultace
Rady a tipy
RESTAURACE 12:30 – 14:00 OBĚD
SALÓNEK OSTRAVA 14:00 – 15:30 WORKSHOP ATLAS III
Martin Volný, Jakub Šimek Workshop liniových nadstaveb sw ATLAS DMT
Petr Křížek, Miroslav Šoul Konzultace
Rady a tipy
SÁL PRAHA 14:00 – 15:30 Setkání partnerů