verze

Nové verze 16.73

Připravili jsme pro vás nové verze 16.73 našich produktů. Stahovat je můžete z obvyklého umístění na našem download serveru. Novinky, které jsme pro vás nachystali: KOKEŠ MISYS PROLAND KOKEŠ Práce s daty Technologie pro DTM-DMVS: opraveny velikosti symbolů. Geodetické funkce Technologie GP23: opravena definice polygonové strany ze středu (chyba verze 16.72). nahoru MISYS Katastr Opravena […]

Nové verze 16.73 Read More »

Nové verze 16.72

Připravili jsme pro vás nové verze 16.72 našich produktů. Stahovat je můžete z obvyklého umístění na našem download serveru. Novinky, které jsme pro vás nachystali: KOKEŠ MISYS PROLAND KOKEŠ Práce s daty Import JVF DTM: opraven import vybraných prvků z JVF verze 1.4.3 Geometrické plány Kótování – měřická přímka: opraveno umisťování textu kolmice, pokud kótovaný

Nové verze 16.72 Read More »

Nové verze 16.71

Připravili jsme pro vás nové verze 16.71 našich produktů. Stahovat je můžete z obvyklého umístění na našem download serveru. Novinky, které jsme pro vás nachystali: KOKEŠ MISYS Geoportál GEPRO PROLAND MISYS VIEW KOKEŠ Obecné Vlastnosti: doplněna možnost zapnout zobrazení výkresu bez symbologie. Informace o prvku výkresu, Identifikace prvku, Výpis prvků: doplněn název WFS zdroje Selekce

Nové verze 16.71 Read More »

Nové verze 16.56

Připravili jsme pro vás nové verze 16.56 našich produktů. Stahovat je můžete z obvyklého umístění na našem download serveru. Novinky, které jsme pro vás nachystali: KOKEŠ PROLAND KOKEŠ Obecné Aktualizován seznam WMS (přibyly technické mapy Jihomoravského a Zlínského kraje). nahoru PROLAND Tvorba výkresu PSZ-aktualizace: opraveno přebírání druhu pozemku z mapy kostry. Převod jiných právních vztahů:

Nové verze 16.56 Read More »

Nové verze 16.55

Připravili jsme pro vás nové verze 16.55 našich produktů. Stahovat je můžete z obvyklého umístění na našem download serveru. Novinky, které jsme pro vás nachystali: KOKEŠ MISYS PROLAND KOKEŠ Práce s daty Nová funkce Uložení polygonu do WKT (Aplikace > Technická mapa) Nové technologie tvorby pro JVF DTM verze 1.4.3. Opravena chyba, kdy se JVF DTM importovalo

Nové verze 16.55 Read More »

Nové verze 16.53

Připravili jsme pro vás nové verze 16.53 našich produktů. Stahovat je můžete z obvyklého umístění na našem download serveru. Novinky, které jsme pro vás nachystali: KOKEŠ MISYS PROLAND KOKEŠ Práce s daty Tisk mapy: doplněna možnost tisknout nebo exportovat do PDF a PDF/A více stránek. Práce s výškami 3D rastru: doplněny další zdroje dat, funkce

Nové verze 16.53 Read More »

Nové verze 16.52

Připravili jsme pro vás nové verze 16.52 našich produktů. Stahovat je můžete z obvyklého umístění na našem download serveru. Novinky, které jsme pro vás nachystali: KOKEŠ MISYS Geoportál GEPRO PROLAND KOKEŠ Práce s daty Tisk mapy: doplněna možnost exportovat výkresy do PDF/A. Nová funkce Práce s výškami 3D rastru, umožňuje přenést výšky na body výkresů.

Nové verze 16.52 Read More »

Nové verze 16.16

Připravili jsme pro vás nové verze 16.16 našich produktů. Stahovat je můžete z obvyklého umístění na našem download serveru. Novinky, které jsme pro vás nachystali: KOKEŠ MISYS PROLAND KOKEŠ Práce s daty Převod prvků objektů do technologie: varianta „vybrané objekty“ převede jen kreslené editovatelné výkresy, stejně jako ostatní varianty. Oprava pádu při kresbě v grafice,

Nové verze 16.16 Read More »

Nové verze 16.14

Připravili jsme pro vás nové verze 16.14 našich produktů. Stahovat je můžete z obvyklého umístění na našem download serveru. Novinky, které jsme pro vás nachystali: KOKEŠ MISYS PROLAND KOKEŠ Práce s daty Opraveno zobrazování rastrů typu GeoTIFF a 3D TIFF v jiném než souřadnicovém systému. Funkce Export REF: podpora exportu WMS vložených jako celek do

Nové verze 16.14 Read More »

Nové verze 16.13

Připravili jsme pro vás nové verze 16.13 našich produktů. Stahovat je můžete z obvyklého umístění na našem download serveru. Novinky, které jsme pro vás nachystali: KOKEŠ MISYS PROLAND KOKEŠ Geodetické funkce Vytyčovací prvky: do záznamu výpočtu doplněn výpis délky a směrníku měřické přímky. Geometrické plány Export změnových vět VFK: lze exportovat měněné souřadnice polohy u

Nové verze 16.13 Read More »