MISYS

MISYS je modulární informační systém (IS). Základ tvoří často GIS modul, který pracuje ve spravovaném území se vzájemně provázanými grafickými a popisnými informacemi. Datový základ systému obvykle tvoří informace o majetkoprávních vztazích, o skutečném stavu a rozvoji území, případně další podklady a evidence.

Systém MISYS je dodáván jak v samostatných instalacích, tak v síťové verzi. Aktivním uživatelům je k dispozici varianta s možností editace dat, uživatelům bez potřeby editovat je určena prohlížecí verze MISYS-VIEW, která je navíc pro nekomerční využití zcela zdarma.

V prostředí intranet/Internet je k dispozici webová aplikace MISYS–WEB, umožňující uživateli pracovat na lokálním počítači v prostředí internetového prohlížeče s daty umístěnými na vzdáleném serveru. Na větších úřadech je vhodná kombinace obou systémů (desktop – WEB), které pracují nad společnou datovou základnou.

Všechny verze umožňují kreslení poznámkových výkresů, měření vzdáleností i ploch a širokou škálu tisků.

Nejčastější využití systému MISYS

 • správa území a nemovitého majetku (obce, města, společnosti)
  • pozemky, budovy, zeleň, …
 • správa technického vybavení
  • komunikace, inženýrské sítě, …
 • územní plánování
 • rozhodování při stavebním řízení
 • rozhodování o investičních akcích
 • prezentace a tiskové výstupy

Proč zvolit MISYS

Základ systému – dobrá práce s daty

Systém MISYS umožňuje již v základní variantě velmi dobré využívání plošně dostupných dat různých formátů.

MOŽNOST PŘIPOJOVÁNÍ DALŠÍCH MODULŮ

PASPORTY jsou aplikační nadstavby pro řešení různých evidencí a agend s vazbami do mapových podkladů. Pasport pro danou problematiku umožňuje lokalizovat objekt pasportu v mapě, evidovat k němu různé údaje, připojovat dokumenty a obrázky, apod.

SPOLUPRÁCE S JINÝMI SYSTÉMY

Z hlediska spolupráce s jinými systémy je MISYS plně otevřeným produktem.

Doposud byla realizována propojení na následující systémy:

 • MUNIS firmy TRIADA
 • RADNICE firmy VERA
 • Stavební úřad firmy VITA
 • IS firmy MARBES Consulting
 • Pasport zeleně firmy PZK a GIS a firmy MGM
 • a některé další

Do aplikace byly integrovány databáze územně identifikačních registrů (ÚIR – ADR). Připravovány jsou vazby na systémy PVT, GORDIC a ALIS. Je možné připojit libovolnou jinou databázi.

PODPORA

Uživatelům systému MISYS je poskytována všestranná podpora. Samozřejmostí je instalace systému a zaškolení.

Dále nabízíme:

 • Zajištění a přípravu dat
 • Připojení dat do aplikace
 • Aktualizace softwaru a dat
 • Školení
 • Telefonický a e-mailový hot-line
 • Konzultační činnost
 • Spolupráci při dodávkách třetích stran
 • Webhosting
 • další služby dle dohody

S podporou na různých místech republiky firmě GEPRO pomáhá síť dealerů.

REFERENCE

Přehled změn | Ceník | Stáhnout | HW a SW požadavky

 Produkt byl vytvořen s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj.