PROLAND

Aplikace PROLAND je určena uživatelům, kteří se zabývají zpracováním pozemkových úprav nebo navazujícími geodetickými pracemi, tedy především pracovníkům pozemkových úřadů, geodetům a projektantům pozemkových úprav. Aplikace zahrnuje plnou verzi systému KOKEŠ, doplněnou o vybrané funkce informačního systému MISYS (správa projektů, nástroje pro přípravu dat). Navíc obsahuje sadu funkcí, které jsou určeny přímo pro automatizované zpracování pozemkových úprav a pro evidenci účastníků řízení.

Aplikace plně podporuje nový výměnný formát VFK katastru nemovitostí, a to jak pro vstup podkladů, tak i pro export výsledků pozemkové úpravy (včetně exportu kresby bonit).

Pro efektivní práci s mapovými podklady aplikace PROLAND využívá tzv. projekty, které jsou plně kompatibilní s projekty informačního systému MISYS. Aplikaci PROLAND lze rozšířit doplňkovými moduly systému KOKEŠ.