Nové verze 16.12

Připravili jsme pro vás nové verze 16.12 našich produktů. Stahovat je můžete z obvyklého umístění na našem download serveru.


Obecné změny ve všech produktech

Práce s daty

 • Popis SS do textu a Body SS do výkresu: přidána nová možnost převzít parametry z expertní tabulky pomocí dialogu s definicí expertních prvků.
 • Expert: oprava pamatování nastavení (chyba verze 16.11).
 • Připojení vzoru, Tisk mapy: ošetření výskytu středníku ( ; ) v doplňovaných textech.
 • Export DXF: doplněna nová možnost exportovat ve formátu DWG.

KOKEŠ

Geometrické plány

 • Založení zakázky GP - tvorba náčrtu: volitelně mohou být automaticky vygenerovány popisy parcel obsahující způsob využití pozemku či budovy na parcele.
 • Podklady měření: opraveno otevření WFS s parcelami (chyba verze 16.11).
 • Formulář souřadnic: při plnění formuláře pomocí importu se popis dohledává i v detailech.
 • Formulář souřadnic - import bodů MN: ze stávajících bodů vyloučeny body s nově doplněnými souřadnicemi polohy, které se zařadí mezi nové body.
 • Přidání a ubrání identických bodů: body lze zadávat ve výkresech i seznamech souřadnic, doplněno dohledávání souřadnic obrazu v případě zadání bodem polohy.
 • Technologie tvorby GP23: opraven popis bodů bodového pole v grafickém znázornění, do náčrtu doplněna možnost šrafovat budovy hnědě a kreslit vrata, dále změněna barva osy břemene na hnědou.

MISYS

Katastr

 • opraven odkaz na LV na jiném k.ú.
 • oprava funkce Přehledné sestavy (chyba verze 16.11).
 • oprava funkce Úhrnné hodnoty druhů pozemků a počty objektů, export do XLS.
 • ImportVflite: doplňuje se případný chybějící záznam okresu 3100 Hlavní město Praha (týká se k.ú. z okresu 3100 a 3210)

Pasporty

Pasport veřejného osvětlení (PspVO2)

 • Zavedena možnost skrýt skinem sekce kabely, seznam součástí, operace a dokumenty na podrobném výpise objektu pasportu.

PROLAND

 • Návrh nové parcelace: opraveno automatické číslování parcel (omylem se vynechávaly parcely lesní půdy).
 • Kontroly VFP: opravenovolání kontroly 427 (součet podílů na LV).
 • Kontroly dat - PÚ-návrh I: kontrola, zda vlastník v návrhu existoval v nárocích, zohledňuje vlastnické celky.
 • Vlastnická mapa: pokud zadaná výplň ploch neexistuje, parcely daného LV se nevyplní, nicméně v nastavení se tato hodnota zachová.
 • Technologie RSS22: opravena definice plošného interakčního prvku navrženého, biocentra a biokoridory kreslené linií (starší způsob) přesunuty do jiné vrstvy (kvůli odlišení od plošné varianty).
 • Expert: opraveno kreslení linií a ploch, u kterých jsou uvedeny parametry pro anotaci.
nahoru