Nové verze 16.11

Připravili jsme pro vás nové verze 16.11 našich produktů. Stahovat je můžete z obvyklého umístění na našem download serveru.

Obecné změny ve všech produktech

Nové funkce

 • Vyhledávání adres a parcel: doplněn slovní popis typů nalezených prvků, možnost nastavit počet prvků v našeptávači nebo měřítko zobrazení.
 • Otevřít WFS server: do dialogu doplněno tlačítko na hromadné odznačení služeb.

Práce s daty

 • Práce s atributy: do seznamu identifikovaných objektů doplněn popis prvku dle tabulky funkce Expert.
 • Tisk mapy - PDF-soubor: opraven export dočasné kresby při současném tisku rastru a mimorámových údajů.

KOKEŠ

Geometrické plány

 • Nová technologie tvorby GP23 pro kresbu náčrtu ZPMZ, vytyčovacího náčrtu a grafického znázornění GP, podle novely 346/2022 Sb. katastrální vyhlášky.

MISYS

Katastr

 • Nastavení cen a výstupů: doplněna novela 337/2022 Sb. oceňovací vyhlášky (dosavadní ceny BPEJ a SLT se nemění, přibyly nové kódy BPEJ).

Pasporty

Obecné změny v TOP pasportech

 • Zachování uživatelem určené velikosti oken pasportů.

Pasport inventarizace pozemků (PspPozemky)

 • Do CSV/XML je možné exportovat i zrušené parcely.

Pasport budov (PspBudovy) a Pasport veřejného osvětlení (PspVO2)

 • Drobné úpravy.

Geoportál GEPRO

 • Drobné změny.

PROLAND

 • Seznamy vlastníků a jiných oprávněných: doplněna možnost generovat přílohy k 1. rozhodnutí pro účastníky z jiných právních vztahů (oprávněné a povinné osoby).
 • Oprava navržené parcely: do nabízeného seznamu LV doplněny LV, které sice nemají nárok, ale jsou součástí vlastnického celku.
 • Kontroly VFP: opravena kontrola změny vzdáleností navržených parcel mezi 1. a 2. rozhodnutím a kontrola výskytu prvků polohopisu v záborech PSZ.
 • Nastavení cen a výstupů: doplněna novela 337/2022 Sb. oceňovací vyhlášky (dosavadní ceny BPEJ a SLT se nemění, přibyly nové kódy BPEJ).
 • Technologie PU_ZADV: změny hranic správních celků přesunuty do extra vrstev.
nahoru