Nové verze 16.72

Připravili jsme pro vás nové verze 16.72 našich produktů. Stahovat je můžete z obvyklého umístění na našem download serveru.


KOKEŠ

Práce s daty

 • Import JVF DTM: opraven import vybraných prvků z JVF verze 1.4.3

Geometrické plány

 • Kótování – měřická přímka: opraveno umisťování textu kolmice, pokud kótovaný bod leží vlevo od přímky (chyba verze 16.71).
MISYS

Katastr

 • Informace o parcelách: opraveno zadání parcel podmínkou.
PROLAND
 • Kontrola úplnosti rozdělní LV: doplněno omezení jen na LV s řešenou parcelou.
 • Kontroly dat – PÚ-PSZ: při kontrole existence atributu „cen“ se zohlední možnost dopočítat cenu z jednotkových cen.
 • Export VFP: opraven export účastníků řízení u projektů s osobními daty ve VFK (chyba verze 16.71).
 • Export VFP: u vybraných prvků PSZ může být chybějící atribut cen dopočítán z jednotkových cen, opraven export projektů s PSZ dle TS PSZ 2012.
 • Přehled stávajících věcných břemen: opraven výpis údajů (chyba verze 16.71).
 • Šetření obvodů – seznam osob: při třídění dle názvu osoby se nejprve třídí podle data času šetření dané parcely a teprve poté podle k.ú., LV a parcel.
 • Šetření obvodů – export do DMS: doplněny tituly před a za jmény vlastníků.
 • Vlastnická mapa – legenda: opraveno vyzvedávání jmen a adres vlastníků (chyba verze 16.71).
 • Návrh nové parcelace: opraveno navrhování parcel pro LV ve vlastnickém celku.