Konference GEPRO & ATLAS 2023

30. ročník konference

23. a 24. října 2024 | Praha, hotel Olšanka

Jménem společností GEPRO a ATLAS, ve spolupráci se společností EuroGV, vás srdečně zveme na 30. ročník konference Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO a ATLAS, který se bude konat ve dnech 23. a 24. října 2024 v hotelu Olšanka v Praze.

Tato událost představuje jedinečnou příležitost pro profesionály z oblasti GIS a BIM systémů, geodézie a příbuzných disciplín setkat se, sdílet své poznatky a diskutovat o nejnovějších trendech a inovacích v těchto oblastech.

Na konferenci se standardně schází více než 300 účastníků z různých oblastí veřejného sektoru, průmyslu, stavebnictví a akademické sféry, kteří se zajímají o využití těchto moderních technologií pro zlepšování pracovních procesů a rozhodování. Během dvou dnů se budeme věnovat různým tematickým okruhům, včetně:

  • Digitální technická mapa ČR
  • GIS technologie a nástroje: MISYS a Geoportál GEPRO
  • BIM a IoT: MISYS-SPRÁVA BUDOV
  • Kybernetická bezpečnost
  • Geodézie, katastr nemovitostí a pozemkové úpravy
  • Modely terénu, hydrologie a eroze: ATLAS

Registrace a poplatky

Registrační poplatek zahrnuje vstup na konferenci, občerstvení v průběhu konference, obědy a vstup na společenský večer. Registrační poplatek nezahrnuje ubytování a dopravu. K registraci využijte online formulář. Daňové doklady budou vystavovány nejdříve v červenci. V případě, že online formulář nevyužijete, adresujte svou objednávku na společnost POINTER a.s., která konferenci zajišťuje organizačně. Kontaktní údaje jsou uvedeny dále.

  • Zvýhodněný poplatek - 3800 Kč bez DPH, pro registraci do 11. 10. 2024
  • Standardní poplatek - 4400 Kč bez DPH, pro registrace od 12. 10. 2024

Slevy

Uživatelé produktů a služeb pořádajících společností, kteří platí každoroční paušální platbu za software, data a podporu na základě smlouvy o dílo, mohou uplatnit slevu ve výši 10 %.

Ubytování

Pro zajištění ubytování za zvýhodněnou cenu kontaktujte přímo hotel Olšanka na e-mailové adrese rezervace@hotelolsanka.cz s označením "GEPRO". Cena ubytování není zahrnuta v registračním poplatku a účastníci konference si jej zajišťují samostatně.

Organizace

Konferenci GEPRO a ATLAS 2024 organizačně zastřešuje společnost POINTER, dceřiná firma společností GEPRO a ATLAS.


POINTER a.s.
Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
IČ: 63080681 DIČ: CZ63080681

Těšíme se na setkání s vámi na naší nadcházející konferenci a věříme, že tato událost přinese nové poznatky, inspiraci a příležitosti pro vás i vaši organizaci.

S přátelským pozdravem,

Marek Knězů,

jednatel společnosti GEPRO

Kontakty

Ivo Lindovský - GEPRO spol. s r.o.

Miroslav Šoul - ATLAS spol. s r.o.