Nové verze 16.53

Připravili jsme pro vás nové verze 16.53 našich produktů. Stahovat je můžete z obvyklého umístění na našem download serveru.


KOKEŠ

Práce s daty

 • Tisk mapy: doplněna možnost tisknout nebo exportovat do PDF a PDF/A více stránek.
 • Práce s výškami 3D rastru: doplněny další zdroje dat, funkce přejmenována na Práce s výškami z 3D modelů dat.
 • Práce s atributy: změna pořadí identifikace objektů – nejprve se identifikují linie a teprve po té plochy.
 • Export listů do BMP: doplněna možnost exportovat listy do PDF nebo PDF/A.

Geometrické plány

 • Technologie tvorby GP23: opravena barva čáry u šipky k stávajícímu parc. číslu
 • Šrafování budov měřického náčrtu – doplněna volba pro zohlednění selekce při vyřezávání textů.
 • Tisk GP: doplněna možnost měnit selekci vrstev během zadávání jednotlivých stránek.
MISYS

Katastr

 • Drobné opravy a vylepšení.

Pasporty

 • Přidány nové značky pro pasport veřejného osvětlení (PspVO2).
 • Pasport nájmů (PspNajmy2) – pokud se v pasportu vybírají nájemci z pasportu subjektů a u nájemní smlouvy je zadáno více nájemců, byla u takové smlouvy vylepšena signalizace více nájemců v seznamu nájemních smluv (v seznamu se u takové smlouvy uvede první nájemce a počet dalších nájemců).
PROLAND
 • Soupis nových pozemků, Informace o navržené parcele: doplněna podpora nových břemen.
 • Soupis nároků, Soupisu nových pozemků: opraveno nabízení připraveného názvu souboru při uložení do RTF (chyba verze 16.52).
 • Návrh nové parcelace, Oprava navržené parcely: doplněna možnost zadat poznámky „pozemek určený pro realizaci spol. zař.“ a „zákaz změny druhu poz.“.
 • Přehled souhlasů: oprava výpočtu % souhlasů pro vlastnické celky.
 • Spojení výstupů: opraveno spojování pro účastníky, kteří spoluvlastní LV ve vlastnickém celku.
 • Technologie RSS16, RSS18 a RSS22: doplněn nepovinný atribut ozn. k drenážnímu odvodnění – závlaze.